Kvalita rozhoduje.

O nás

Vitajte na webových stránkach advokátskej kancelárie FALATH & PARTNERS. S klientmi si budujeme dlhodobé vzťahy založené na dôvere, otvorenosti, profesionalite a férovom prístupe. U nás dostanete kvalitu, ktorú od prvotriednej služby očakávate.

Špecializujeme sa najmä na zmluvné právo a transakcie, nehnuteľnosti, stavebníctvo a správu budov, riešenie sporov, korporátne právo a compliance, technológie, software, inovácie a duševné vlastníctvo, mediálne právo, ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo, investície a financovanie, konkurzné právo, správne právo a reguláciu, dopravné nehody, medicínske pochybenia a tragické úmrtia, ochranu osobnosti, rodinné právo a trestné právo.

Ak je to potrebné s ohľadom na špecifiká konkrétneho prípadu, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi a konzultantmi ako napr. finančnými, technickými a environmentálnymi poradcami, detektívmi, notármi, znalcami, audítormi, účtovníkmi, tlmočníkmi a prekladateľmi.

Prostredníctvom našich partnerských kancelárií po celom svete dokážeme svojim klientom zabezpečiť lokálnych poradcov podľa požiadaviek na ich právnu či inú špecializáciu, prípadne si vyžiadať podporu a pomoc v akejkoľvek jurisdikcii.

 

Advokátska kancelária FALATH & PARTNERS je členom globálnej siete nezávislých poradenských firiem, ktoré poskytujú svoje služby v oblastiach práva, daní a účtovníctva vo viac ako 60 krajinách sveta. Bez hraníc.

Služby a odvetvia

 • Zmluvy
  Zmluvy
 • Riešenie sporov
  Riešenie sporov
 • Nehnuteľnosti a správa budov
  Nehnuteľnosti a správa budov
 • Technológie, software a inovácie
  Technológie, software a inovácie
 • Duševné vlastníctvo
  Duševné vlastníctvo
 • Ochrana súkromia a osobných údajov
  Ochrana súkromia a osobných údajov
 • Podnikanie a Joint Ventures
  Podnikanie a Joint Ventures
 • Corporate Governance & Compliance
  Corporate Governance & Compliance
 • Fúzie a akvizície
  Fúzie a akvizície
 • Investície a financovanie
  Investície a financovanie
 • Pracovné a cudzinecké právo
  Pracovné a cudzinecké právo
 • Správne právo a regulácia
  Správne právo a regulácia
 • Hospodárska súťaž
  Hospodárska súťaž
 • Životné prostredie a klimatické zmeny
  Životné prostredie a klimatické zmeny
 • Konkurz a reštrukturalizácia
  Konkurz a reštrukturalizácia
 • Rodinné právo
  Rodinné právo
 • Medzigeneračný transfer kapitálu
  Medzigeneračný transfer kapitálu
 • Trestné právo
  Trestné právo
 • Miestna samospráva
  Miestna samospráva
 • Nadácie a neziskové organizácie
  Nadácie a neziskové organizácie
 • Asociácie, združenia, komory a zväzy
  Asociácie, združenia, komory a zväzy
 • Nehody, pochybenia a tragické úmrtia
  Nehody, pochybenia a tragické úmrtia
 • Ochrana osobnosti
  Ochrana osobnosti
 • Športové právo
  Športové právo
 • Európske právo
  Európske právo
 • Ústavné právo
  Ústavné právo
 
 
 • Development a stavebníctvo
  Development a stavebníctvo
 • IT služby, telekomunikácie a médiá
  IT služby, telekomunikácie a médiá
 • Automobilový priemysel
  Automobilový priemysel
 • Doprava a logistika
  Doprava a logistika
 • Zdravotníctvo a farmácia
  Zdravotníctvo a farmácia
 • Potravinárstvo
  Potravinárstvo
 • Poisťovníctvo a iné finančné služby
  Poisťovníctvo a iné finančné služby
 • Turizmus, hotelierstvo a gastronómia
  Turizmus, hotelierstvo a gastronómia
 • Maloobchod (Spotrebný tovar a služby)
  Maloobchod (Spotrebný tovar a služby)
 • Zábavný a herný priemysel
  Zábavný a herný priemysel
 • Strojársky priemysel
  Strojársky priemysel
 • Chemický priemysel
  Chemický priemysel
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo
  Poľnohospodárstvo a lesníctvo
 • Poľovníctvo a rybárstvo
  Poľovníctvo a rybárstvo
 • Energetika a sieťové odvetvia
  Energetika a sieťové odvetvia
 
 

Online právna poradňa

V advokátskej kancelárii FALATH & PARTNERS si uvedomujeme spoločenskú zodpovednosť nášho povolania, a preto sa zapájame do rôznych pro bono aktivít a v odôvodnených prípadoch poskytujeme bezplatnú právnu pomoc tým, ktorí ju naozaj potrebujú. 

Ak ste sa ocitli bez svojej viny v kritickej situácii, ktorá Vám bráni v prístupe k spravodlivosti a sami si neviete rady so zložitým právnym problémom, môžete sa nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára, kde nám podrobne opíšete svoj právny problém a vysvetlíte konkrétne dôvody, pre ktoré by sme Vám mali poskytnúť bezplatnú právnu pomoc.

My každú takúto žiadosť posúdime a ak je to potrebné, vyžiadame si od Vás doplňujúce informácie a podklady. Odpovedáme spravidla do týždňa tým žiadateľom, u ktorých sme zistili dôvody na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. 

Odpoveď od nás dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu vo forme stručného právneho rozboru obsahujúceho podstatné závery, ktoré sme identifikovali, ako aj zhrnutie možností ďalšieho postupu, vrátane nami odporúčaného variantu.

Všetky informácie a podklady, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára, poštou, e-mailom, telefonicky alebo inak, podliehajú povinnosti mlčanlivosti a bez Vášho súhlasu nebudú sprístupnené žiadnej osobe mimo advokátskej kancelárie FALATH & PARTNERS.

 
Kontaktný formulár

Eurovea City, Tower 115

Pribinova 25

811 09 Bratislava (SVK)

 
 

© 2019 – 2020  |  FALATH & PARTNERS  |  Právne upozornenie a Pravidlá ochrany súkromia