JUDr. Bc. Ján Falath, advokát

falath@jflegal.sk  |  +421 905 866 438  |  LinkedIn

 

O mne

Právo vnímam ako živý organizmus, vo všetkých jeho súvislostiach a s nadhľadom. Pri zastupovaní klientov premýšľam strategicky a predvídavo, som vytrvalý a precízny. Riešenia hľadám dovtedy, kým nie sú ekonomické alebo iné záujmy klienta v bezpečí.

Som nadšený cestovateľ, bádateľ a dobrodruh, telom aj duchom športovec a v prírode sa cítim ako doma. Cesta je pre mňa dôležitejšia ako cieľ a krásy sveta objavujem vo vede, umení, kultúre a gastronómii.

Plynule hovorím anglicky, pasívne nemecky a taliansky.

Prax a skúsenosti

Ako transakčný právnik sa primárne orientujem na realitný development, investície a financovanie projektov, technológie, duševné vlastníctvo a mediálne právo. V oblasti obchodného a korporátneho práva tvorím a negociujem širokú škálu kontraktov. Špecializujem sa aj na ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo a správne právo, vrátane verejnoprávnej regulácie rozličných odvetví. 

V oblasti sporovej agendy som nadobudol cenné skúsenosti pri riešení náročných káuz týkajúcich sa najmä developerských projektov a výstavby, veľkých obchodných sporov, zmarených investícií, hospodárskej súťaže, zdravotníckeho práva, farmácie a ochrany osobnosti. 

Venujem sa aj obhajobe v trestnom konaní a poradenstvu v citlivých veciach rodinného práva.

Kvalifikácia, členstvá a publikácie

Slovenská advokátska komora (SAK)
Medzinárodná advokátska komora (IBA)
International Comparative Legal Guide (ICLG)

 

Povedali o mne

Zakladateľ a člen predstavenstva finančnej skupiny

„Z mojich skúseností môžem vyzdvihnúť jeho rýchlosť a flexibilitu pri poskytovaní právnych služieb na slovenských, ako aj zahraničných projektoch, kde sa ukázala najmä jeho dôslednosť, schopnosť plnohodnotne pracovať v anglickom jazyku a v neposlednom rade zorganizovať a koordinovať prácu s právnymi poradcami z iných jurisdikcií.“

Manažérka výberových konaní svetovej spoločnosti v oblasti realít, správy budov, projektového manažmentu a investovania

„Pána Falatha odporúčam ako advokáta najmä kvôli dôvere, ktorá je u advokátov veľmi dôležitá z pohľadu klienta, ďalej výbornému pro-klientskemu prístupu, kvalite práce, rýchlym reakčným časom, flexibilite a value-added. Ako manažérka výberových konaní si všímam a dávam dôraz najmä na tieto kvality, a preto som s pánom Falathom ako právnikom spokojná.“

Riaditeľ divízie televízneho vysielateľa

„Je to profesionál s veľmi silnými a mnohostrannými znalosťami z oblasti práva. Na naše požiadavky reagoval vždy veľmi rýchlo a spoľahlivo. Hoci pracujem s viacerými advokátskymi kanceláriami a aj s mnohými právnikmi, pána Falatha považujem za jednotku kvôli jeho unikátnej silnej stránke, ktorá je vo svete právnikov zriedkavá, a tou je kreativita, s ktorou vie reagovať na výzvy zložitého a rýchle sa meniaceho mediálneho prostredia a na naše špecifické obchodné potreby. Má nadanie pretaviť náročné obchodné koncepty do právnických a zmluvných rámcov, a vidieť súvislosti a dôsledky niekoľko krokov dopredu. Profesionalita, odborná pripravenosť. Ale má toho oveľa viac – schopnosť pomenovať právnu podstatu, nájsť riešenie a hovoriť o problematike otvorene aj s menovaním rizík. Počas spolupráce s ním som nadobudla pocit, že mu fakt ide o to, aby naše veci fungovali a dopadli dobre.“

Zakladateľ a výkonný riaditeľ dodávateľa energií

„Je pro nás velmi spolehlivým partnerem při jakékoliv obchodní činnosti na slovenském trhu. Je to velmi dobrý pocit vědět, že máte na své straně tak silného partnera, který vynaloží maximální úsilí, aby vyšel vstříc vašim obchodním požadavkům, a to vždy velmi promptně a precizně. Pomyslnou třešničku na dortu pak tvoří osobní jednání, kdy se jedná o skloubení opravdu efektivní obchodní spolupráce i velmi příjemně stráveného času.“

Zakladateľ a výkonný riaditeľ softvérovej spoločnosti

„S Janom máme dlhoročne iba samé pozitívne skúsenosti. Naše požiadavky rieši vždy angažovane a s vysokou mierou odbornosti vďaka svojim špecializáciám. Na základe našej doterajšej spolupráce by som ho bez výhrad odporučil aj iným.“

Zakladateľ a finančný riaditeľ spoločnosti podnikajúcej v gastronómii

„Naša spolupráca je veľmi profesionálna po všetkých stránkach. Páči sa mi, že dbá na detaily a nájde správne riešenie aj v ťažších sporoch. Ďalšiu vec, čo veľmi oceňujem, je stopercentné dodržiavanie termínov a rýchle reagovanie na podnety. Výsledky doterajšej spolupráce skončili vždy pozitívne a k našej spokojnosti. Jana odporúčam hlavne kvôli prístupu ku klientovi, komunikácii a schopnosti víťaziť.“