Služby

 

Špecializujeme sa najmä na zmluvné právo a transakcie, nehnuteľnosti, stavebníctvo a správu budov, riešenie sporov, korporátne právo a compliance, technológie a duševné vlastníctvo, mediálne právo, ochranu súkromia a osobných údajov, pracovné právo, investície a financovanie, konkurzné právo, správne právo a reguláciu, dopravné nehody, medicínske pochybenia a tragické úmrtia, ochranu osobnosti, rodinné právo a trestné právo. U nás dostanete kvalitu, ktorú od prvotriednej služby očakávate.

Zmluvy

UNDER CONSTRUCTION

Riešenie sporov

UNDER CONSTRUCTION

Nehnuteľnosti a správa budov

UNDER CONSTRUCTION

Technológie, software a inovácie

UNDER CONSTRUCTION

Duševné vlastníctvo

UNDER CONSTRUCTION

Ochrana súkromia a osobných údajov

UNDER CONSTRUCTION

Podnikanie a Joint Ventures

UNDER CONSTRUCTION

Corporate Governance & Compliance

UNDER CONSTRUCTION

Fúzie a akvizície

UNDER CONSTRUCTION

Investície a financovanie

UNDER CONSTRUCTION

Pracovné a cudzinecké právo

UNDER CONSTRUCTION

Správne právo a regulácia

UNDER CONSTRUCTION

Hospodárska súťaž

UNDER CONSTRUCTION

Životné prostredie a klimatické zmeny

UNDER CONSTRUCTION

Konkurz a reštrukturalizácia

UNDER CONSTRUCTION

Rodinné právo

UNDER CONSTRUCTION

Medzigeneračný transfer kapitálu

UNDER CONSTRUCTION

Trestné právo

UNDER CONSTRUCTION

Miestna samospráva

UNDER CONSTRUCTION

Nadácie a neziskové organizácie

UNDER CONSTRUCTION

Asociácie, združenia, komory a zväzy

UNDER CONSTRUCTION

Nehody, pochybenia a tragické úmrtia

UNDER CONSTRUCTION

Ochrana osobnosti

UNDER CONSTRUCTION

Športové právo

UNDER CONSTRUCTION

Európske právo

UNDER CONSTRUCTION

Ústavné právo

UNDER CONSTRUCTION

 

© 2019 – 2020 | JF LEGAL